Wednesday, July 20, 2011

Jackie Evancho in Boston singing The Prayer on America's Got Talent Nov...